آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم من وتو - فـصــــــل تــــازه
یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گلبرگ زود رنجی ...

چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 10:30 ب.ظ

چکمه هایت را بپوش

ره توشه ات را بردار و هجرت کن...

سلام  

بیا و برای ما شدن قدم بردار

به شرط اینکه

«یک قدم با من »

«یک قدم با تو »

قدم من : «گوهری طفلی به قرص نان دهد »

قدم تو : «نکته ای که من بهش نرسیدم»

من + تو = ما

چه کسی می گوید من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد
منتظرم