آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم کلاغ عاشق - فـصــــــل تــــازه
یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گلبرگ زود رنجی ...

چهارشنبه 25 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 10:42 ق.ظ

کلاغ عاشق

یه روزی آقای کلاغ ، ....... یا به قول بعضیا زاغ
 
رو دوچرخه پا می‌زد، ........ رد شدش از دم باغ
 

afzay.com-kalagheashegh-001.jpg

 
پای یک درخت رسید ، ........ صدای خوبی شنید
 
نگاهی کرد به بالا ،........... صاحب صدا رو دید
 
 
 
یه قناری بود قشنگ ، ......... بال و پر ، پر آب و رنگ
 
وقتی جیک جیکو می‌کرد ، ......... آب می‌کردش دل سنگ
 


afzay.com-kalagheashegh-002.jpg

 
قلب زاغ تکونی خورد ،...... قناری عقلشو برد
 
توی فکر قناری ، .........تا دو روز غذا نخورد
afzay.com-kalagheashegh-003.jpg


روز سوم کلاغه ،........‌رفتش پیش قناری
 
گفتش عزیزم سلام ، ........اومدم خواستگاری!
 
afzay.com-kalagheashegh-004.jpg
 
نگاهی کرد قناری ، ......بالا و پایین، راست و چپ
 
پوزخندی زد به کلاغ ،....... گفتش که عجب! عجب
 
منقار من قلمی ، .......منقار تو بیست وجب
 
واسه چی زنت بشم؟..... مغز من نکرده تب
 
کلاغه دلش شیکست ،..... ولی دید یه راهی هست
 
برای سفر به شهر ،...... بار و بندیلش رو بست
 
یه مدت از کلاغه ،......... هیچ کجا خبر نبود
 
وقتی برگشت به خونه ،........ از نوکش اثر نبود
 
داده بود عمل کنن ، ........منقار درازشو
 
فکر کرد این بار می‌خره ،.... قناریه نازشو
 
 
 
باز کلاغ دلش شیکست ، ........نگاه کرد به سر و دست
 
آره خب، سیاه بودش! .......اینجوری بوده و هست
 
دوباره یه فکری کرد ، .......رنگ مو تهیه کرد
 
خودشو از سر تا پا ،........ رفت و کردش زرد زرد
 
رفتش و گفت: قناری! ......اومدم خواستگاری
 
شدم عینهو خودت ،......... بگو که دوسم داری
 
اخمای قناریه ، .......دوباره رفتش تو هم!
 
afzay.com-kalagheashegh-005.jpg
 
کله‌مو نگاه بکن ،......... گیسوهام پر پیچ و خم
 
موهای روی سرت ،........ وای که هست خیلی کم
 
فردا روزی تاس می‌شی!...... زندگی‌مون میشه غم
 
کلاغ رفتش خونه ........نگاه کرد به آیینه
 
نکنه خدا جونم ! .......سرنوشت من اینه؟!
 
ولی نا امید نشد ،...... رفت تو فکر کلاگیس
 
گذاشت اونو رو سرش ، ....تفی کرد با دو تا لیس
 
کلاه گیسه چسبیدش ،.... خیلی محکم و تمیز
 
روی کله‌ی کلاغ ،..... نمی‌خورد حتی لیزafzay.com-kalagheashegh-006.jpg
 
نگاه که خوب می‌کنم ، ....می‌بینم گردنتو
 
یه جورایی درازه ، ......نمی‌شم من زن تو
 
کلاغه رفتشو من ،...... نمی‌دونم چی جوری
 
وقتی اومدش ولی ، .....گردنش بود اینجوری
 
afzay.com-kalagheashegh-007.jpg


خجالت نمی‌کشی؟.... واسه گوشتای شیکم!؟
 
دوست دارم شوهر من ، .....باشه پیمناست دست کم!
 
دیگه از فردا کلاغ ،.... حسابی رفت تو رژیم
 
می‌کردش بدنسازی ، .....بارفیکس و دمبل و سیم
 
بعدش هم می‌رفت تو پارک ،..... می‌دویید راهای دور
 
آره این کلاغ ما ،‌.....خیلی خیلی بود صبورafzay.com-kalagheashegh-008.jpg


واسه ریختن عرق ، .....می‌کردش طناب‌بازی
 
ولی از روند کار ، ....نبودش خیلی راضی
 
پا شدی رفتش به شهر ،.... دنبال دکتر خوب
 
دو هفته بستری شد ، .....که بشه یه تیکه چوب
 
قرصای جور و واجور ، ....رژیمای رنگارنگ
 
تمرینهای ورزشی ، ....لباسای کیپ تنگ
 
آخرش اومد رو فرم ، .....هیکل و وزن کلاغ
 
با هزار تا آرزو ، .....اومدش به سمت باغ
 

afzay.com-kalagheashegh-009.jpg

وقتی از دور میومد ، .....شنیدش صدای ساز
 
تنبک و تنبور و دف ، ....شادی و رقص و آواز
 
دل زاغه هری ریخت !........ نکنه قناریه؟
 
شایدم عروسی ......... بازای شکاریه!!
 
afzay.com-kalagheashegh-010.jpgدیدش ای وای قناری ، .....پوشیده رخت عروس
 
یعنی دامادش کیه؟ .....طاووسه یا که خروس؟
 
هی کی هست لابد تو تیپ ، ....حرف اولو می‌زنه!
 
توی هیکل و صورت ،‌ ....صد برابر منه
 
کلاغه رفتشو دید ،..... شوهر قناری رو
 
شوکه شد ، نمی‌دونست، ....چیز اصل کاری رو!
 
می‌دونین مشکل کار ،.... از همون اول چی بود؟
 
کلاغه دوچرخه داشت ،‌.....صاحب بی ام و نبود
 
afzay.com-kalagheashegh-011.jpg.
.
.آقایون ، عیبی نداره ، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، آقایونی که "بی ام و" ندارن ، عوضش خوب میدونن وقتی "بی ام و" دار شدن با خانما چطور باید رفتار کنن ...
 آقایونی هم که الان "بی ام و" دارن حتمن یادشون باشه که گــــول نخورن

;)